Hala Widowiskowo - Sportowa w Zawoi Centrum
34-222 Zawoja 2000
tel. 33 877 65 60

e-mail: hwszawojacentrum@gmail.com

Zabij nudę, zmień swój styl zycia

CENNIK SIŁOWNI

 

Siłownia: Osoby indywidualne, grupy osób, kluby.
 

 1. pojedyncze osoby – 10 zł/1h
 2. kluby, sekcje itp. – 65 zł/1h
 3. karnet: 10-20 godzin – 7,00 zł/1h (ważny 3 miesiące)

 

 

 

REGULAMIN SIŁOWNI

 

 1. Siłownia otwarta jest w godzinach:
  1. od poniedziałku do piątku - w godz. 7.00-21.00
  2. w soboty, niedziele i święta - w godz. 10.00-20.00*
    
 2. Warunkiem korzystania z siłowni jest zapoznanie się z poniższym regulaminem i jego przestrzeganie oraz posiadanie aktualnego karnetu lub dowodu uiszczenia jednorazowej opłaty oraz podpisanie oświadczenia o stanie zdrowia i zapoznaniu się
  z poniższym regulaminem (załącznik nr 1).
 3. Korzystający z urządzeń na siłowni ćwiczą na własną odpowiedzialność.
 4. Przed rozpoczęciem treningu należy sprawdzić stan techniczny używanych przyrządów i poinformować osobę nadzorującą funkcjonowanie siłowni
  o ewentualnych usterkach. Zabrania się wykonywania ćwiczeń na przyrządach uszkodzonych lub niesprawnych.
 5. Grupy szkolne i zorganizowane (do 10 osób) mogą przebywać na siłowni wyłącznie pod nadzorem instruktora, nauczyciela wychowania fizycznego, który jest odpowiedzialny za porządek i ćwiczenia w podległej mu grupie.
 6. Osoby poniżej 18 roku życia mogą korzystać z siłowni w obecności rodziców lub prawnego opiekuna. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z siłowni również pod opieką osoby posiadającej odpowiednie kwalifikacje (trenera lub instruktora) za pisemną zgodą rodziców (złącznik nr 2).
 7. Osoby z problemami zdrowotnymi, przed przystąpieniem do ćwiczeń powinny skonsultować się z lekarzem sportowym.
 8. Osoby korzystające z siłowni nie mogą być pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających.
 9. Na terenie siłowni zabrania się wnoszenia alkoholu, sterydów, narkotyków i innych środków odurzających oraz spożywania jakiegokolwiek posiłku.
 10. Na terenie siłowni obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu.
 11. Ćwiczący powinien mieć ze sobą ręcznik, ubranie sportowe i buty treningowe na zmianę.
 12. Każdy korzystający z siłowni powinien przebrać się w szatni wskazanej przez obsługę hali oraz na czas treningu zamykać swoje wartościowe rzeczy w szafce.
 13. Kierownictwo siłowni nie odpowiada za przedmioty wartościowe pozostawione
  w szatni.
 14. Ze względów bezpieczeństwa, czas ćwiczeń nie powinien przekraczać dwóch godzin.
 15. Na sali treningowej nie można krzyczeć, rzucać sprzętem, zachowywać się nieprzyzwoicie.
 16. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy regulaminu będą usuwane
  z siłowni, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania
  w sprawach o wykroczeniach.
 17. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia siłowni ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody, które wyrządziły.
 18. Hala Widowiskowo- Sportowa przy zespole Szkół w Zawoi Centrum nie zapewnia osobom korzystającym z siłowni fachowej opieki instruktora.
 19. Kierownictwo obiektu i pracownicy mogą kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień zakazać dalszego korzystania z siłowni.
 20. Wyżej wymienione osoby sprawują również ogólny nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu dlatego wszystkie osoby przebywające na terenie siłowni zobowiązane są do podporządkowania się ich nakazom.
 21. Podczas ćwiczeń w siłowni obowiązuje bezwzględny zakaz żucia gumy.
 22. Zabrania się wykonywania ćwiczeń siedzących i leżących bez podłożonego ręcznika.
 23. Po zakończeniu ćwiczenia należy uporządkować po sobie sprzęt, z którego się korzystało.
 24. Każda osoba korzystająca pierwszy raz z siłowni w Hali Widowiskowo - Sportowej
  w Zawoi Centrum ma obowiązek zgłosić się do pracownika obsługi w celu zapoznania się z zasadami bezpiecznego korzystania z urządzeń i sposobem wykonywania ćwiczeń.
 25. Ćwiczenia z wolnymi ciężarami, z wykorzystaniem dużego obciążenia, mogą być wykonywane jedynie przy asekuracji minimum jednej osoby.
 26. W przypadku złamania lub zgubienia klucza do szafki należy uiścić opłatę w wysokości 10 złotych.
 27. Wszelkie skargi i wnioski należy zgłaszać Kierownikowi Hali Widowiskowo-Sportowej.

* Siłownia może być otwarta w sobotę i niedziele oraz inne święta, jeżeli Hala Widowiskowo - Sportowa (lub jej część) została zarezerwowana wcześniej z co najmniej    
   tygodniowym  wyprzedzeniem.

 

 

Wykorzystaj pozytywnie swój wolny czas, zyskaj pewność siebie i satysfakcje z postępów.
Odstresuj się i poznaj ciekawych ludzi

SIŁOWNIA
Do Państwa dyspozycji oddajemy piękną siłownię wyposażoną w doskonały sprzęt renomowanej firmy Szultka Sport & Fitness, umożliwiający kompleksowy trening całego ciała. Siłownia czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-22:00! (wejście najpóźniej 20.00)  Siłownia może być otwarta w sobotę i niedziele oraz inne święta, jeżeli Hala Widowiskowo - Sportowa (lub jej część) została wcześniej zarezerwowana.

 

Hala Widowiskowo - Sportowa
w Zawoi Centrum
tel 33 877 65 60